Өнөөдөр: 2017 оны 12-р сарын 11 Даваа гараг

“ИРГЭНИЙ ТАНХИМ”-ЫН II УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН

ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭРГЭДЭХ “ИРГЭНИЙ ТАНХИМ”-ЫН II-р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй

Сар бүр төрөл бүрийн сэдвээр иргэний танхимын хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа

Сар бүр төрөл бүрийн сэдвээр иргэний танхимын хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Иргэний танхимаар 2013 оны 10-12-р сард зохион байгуулагдах хэлэлцүүлгийн хуваарь

Аймгийн Иргэний танхимаар 2013 оны 10-12-р сард зохион байгуулагдах хэлэлцүүлгийн хуваарь

Дэлгэрэнгүй

Хуудас 1-н 1

ФОТО МЭДЭЭ, ЭГЗЭГТЭЙ АГШИН