Өнөөдөр: 2017 оны 12-р сарын 11 Даваа гараг

Завхан аймгийн Баянхайрхан суманд баригдах 320 хүүхдийн хичээлийн байр, спорт заалны барилгын ажлын зураг төсөл боловсруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: 09-ХА-088/2013

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА /2 дахь удаа/ Тендер зарлах өдөр: 2013-08-28 Тендер шалгаруулалтын нэр: Завхан аймгийн Баянхайрхан суманд баригдах 320 хүүхдийн хичээлийн байр, спорт заалны барилгын ажлын...

Дэлгэрэнгүй

Тендер зарлах өдөр: 2013-08-16 Тендер шалгаруулалтын нэр: Завхан аймгийн Улиастай сумын Жаргалант багт Нийтийн халуун усны барилга барих ажлыг зураг төсвийн хамт гүйцэтгэх Тендер шалгаруулалтын д...

Тендер зарлах өдөр: 2013-08-16 Тендер шалгаруулалтын нэр: Завхан аймгийн Улиастай сумын Жаргалант багт Нийтийн халуун усны барилга барих ажлыг зураг төсвийн хамт гүйцэтгэх Тендер шалгаруулалт...

Дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Тендер зарлах өдөр: 2013-08-12 Тендер шалгаруулалтын нэр: Завхан аймгийн Баянхайрхан суманд баригдах 320 хүүхдийн хичээлийн байр, спорт заалны барилгын ажлын зураг төсөл боловсру...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Тендер зарлах өдөр: 2013-08-12 Тендер шалгаруулалтын нэр: Завхан аймгийн Баянхайрхан суманд баригдах 320 хүүхдийн хичээлийн байр, спорт заалны барилгын ажлын зураг төсөл боло...

Дэлгэрэнгүй

Тендер зарлах өдөр: 2013-08-02 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Завхан аймаг” Үйлдвэр дээрх сургалт зохион байгуулах. /Завхан аймаг/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: 07-ХХ-001-2013

Тендер зарлах өдөр: 2013-08-02 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Завхан аймаг” Үйлдвэр дээрх сургалт зохион байгуулах. /Завхан аймаг/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: 07-ХХ-001-2013

Дэлгэрэнгүй

Хуудас 2-н 11 2ДараахСүүлд

ФОТО МЭДЭЭ, ЭГЗЭГТЭЙ АГШИН