Өнөөдөр: 2017 оны 12-р сарын 11 Даваа гараг

Завхан аймагт 2013 онд Салбар яамдаас эрх шилжүүлсэн Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын тендер зохион байгуулсан ажлын үр дүн

Завхан аймагт 2013 онд Салбар яамдаас эрх шилжүүлсэн Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын тендер зохион байгуулсан ажлын үр дүн

Дэлгэрэнгүй

Хуудас 1-н 1

ФОТО МЭДЭЭ, ЭГЗЭГТЭЙ АГШИН