Өнөөдөр: 2017 оны 12-р сарын 16 гараг

2013 онд Хууль сахиулах байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог бэхжүүлэх, алба хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулахад нийт 918.8 сая төгрөгийг зарцуулжээ

2013 онд Хууль зүйн бодлогын хүрээнд Иргэдийн амар тайван байдлыг хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журмыг сахиулах ажилд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эрх...

Дэлгэрэнгүй

“Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөр”- ийн хүрээнд Улсын ерөнхий прокурорын санаачлагаар төв орон нутгийн хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөн болж өндөрлөлөө

Өнөөдөр Завхан аймгийн ХЖТеатрт “Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөр”- ийн хүрээнд Улсын ерөнхий прокурорын санаачлагаар төв орон нутгийн хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөний...

Дэлгэрэнгүй

Хуудас 1-н 1

ФОТО МЭДЭЭ, ЭГЗЭГТЭЙ АГШИН