Өнөөдөр: 2017 оны 12-р сарын 11 Даваа гараг

Хадгаламж банк

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 1998 оны 08-р сарын 11-ний 325 тоот тушаалын дагуу тус Монгол Шуудан Банкны Завхан дахь 107-р салбар нь 1998 оны 11-р сарын 01-нд Шуудан Холбооны Албатай хамтран банкны үйлчилгээг байгууллага иргэдэд ойртуулах зорилгоор зөвхөн орон нутагт Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээг эрхлэх зөвшөөрөлтөй байгуулагдаснаас хойш эдүүгээ 11-н жил боллоо.
2010 оны 03-р сарын 19-нд: Хадгаламж, Монгол шуудан банкууд албан ёсоор нэгдэж Цаашид хадгаламж банк нэрээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар болсон билээ.
Одоо Хадгаламж банкны Завхан салбар нь нийт 77 боловсон хүчинтэй, 18 тооцооны төв, 1 Зээлийн төв, 2 касс нийт 22 салбар нэгжтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Аймгийн төвд нийт 22 ажилтантай.
 

ХАДГАЛАМЖ БАНКНЫ ЗАВХАН САЛБАР

ЗАХИРАЛ .ГОМБОДОРЖ

УТАС 01462-21110

WWW.SAVINGBANK.MN

Мэдээ мэдээлэл