Өнөөдөр: 2017 оны 12-р сарын 11 Даваа гараг

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

                                   

                                        АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

                                                НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

Нийгмийн хөгжлийн  хэлтэс нь  Хүн ам зүй, хүний хөгжил,  нийгмийн халамж хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, ядуурал, хүүхэд гэр бүл, эмэгтэйчүүд, залуучууд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд,  боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл урлаг, аялал жуучлал, эрүүл мэнд, биеийн тамир спорт, иргэний нийгмийн байгууллагууд болон нийгмийн түншлэлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого шийдвэр,  хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулах  чиг үүрэг бүхий  аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үндсэн нэгж юм.

М.Гүрсэд

Хэлтсийн дарга: Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, спорт, аялал жуулчлал, гадаад харилцааны талаар төрөөс баримталж буй бодлого шийдвэр, хууль тогтоомжийг хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Өрөө № 301-А  утас: 70462163, 99468086, 93049689

Э: мэйл: guree_mhg@yahoo.com

У.Батзаяа  - Хүн ам зүй, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Өрөө №301  утас: 70463616, 98946166,  98000095

Э:мэйл  ubatzaya@yahoo.com

Хүн ам зүй, нийгмийн бүлгүүд, төрийн бус байгууллагууд, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудлаар бодлого боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, явц биелэлтэнд хяналт хийх, чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

  • Хөлөлмөрийн хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг хариуцна.

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

 

                                             ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

Овог, нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас, цахим хаяг

1

Мишигийн Гүрсэд

Хэлтсийн дарга

Утас: 70462163, 99468086

Факс: 70462163

2

Уламбаярын Батзаяа

Хүн ам зүй, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Утас: 70463616, 98000095

ubatzaya@yahoo.com

3

Батбаярын Өлзийбат

Сүлжээ, мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн

Утас:  70463911, 96067131

4

Идэрмөнхийн Янжинлхам

Гадаад харилцаа, хэвлэл мэдээллийн ажилтан

Утас: 70463911

Yanjkaa_dobat@yahoo.com

5

Лувсандандарын Долгор

Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 70463616

dolgorld@gmail.com

6

Эрдэнэ-Очирын Ууганбат

Боловсрол, соёлын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 70463616

 

Мэдээ мэдээлэл