Өнөөдөр: 2017 оны 12-р сарын 11 Даваа гараг

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

 Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

 Үйл ажиллагааны зорилго

Аймгийн төсвийн дунд хугацааны төсөөлөл болон жилийн төсвийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулан хэлэлцүүлж батлуулах, төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хуваарилалт, төрийн сангийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах төсвийн гүйцэтгэлийг цаг хугацаанд тайлагнах, аж ахуйн нэгж байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, бүртгэл хөтлөлт тайлан гаргалтыг сайжруулах, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулахад оршино.

Манай хэлтсийн хамт олон

 

Хэлтсийн дарга Г.Ганболд

Ажил үүргийн хуваарь: Шууд харьяа сумдын нутгийн захиргааны болон улсын төсөвт байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зохицуулах, Хэлтсийн эрхлэх асуудлын хүрээнд харьяалагдах хэлтэс,агентлагуудын ажлыг хариуцаж, хамтран ажиллах, Тухайн жилийн төсвийн хуваарилалтыг аймгийн ЗД-ын зөвлөл, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурал болон ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах.

Утас: 99047314

                        Е-мэйл: Boyoo_75@yahoo.com

     Өрөөний № 203-А

Төсвийн ерөнхий ня-бо Б.Энхтүвшин

Ажил үүргийн хуваарь: Аймгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд  үнэлэлт, дүгнэлт өгөх. Орон нутгийн засаг  захиргааны  ба улсын төсөвт байгууллагын хагас,бүтэн жилийн тайланг нэгтгэж, дүгнэлт гаргах өр авлага үүсгэхгүй байх бодлого зохицуулалтыг хийх

    Утас: 99033856

                                        Е-мэйл: Zav_enkhtuvshin@yahoo.com

     Өрөөний № 203

Бүртгэлийн мэргэжилтэн Б.Амарзаяа

Ажил үүргийн хуваарь: Санхүүгийн бүртгэл мэдээллийг хянах, НББ-ийн анхан шатны маягт, НББ тухай хууль, Аудитын тухай хуульд хяналт тавих  ААН-ийн санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах

                                                                           Утас: 99018004

                                        Е-мэйл: B_amarzaya2000@yahoo.com

     Өрөөний № 205

Өмчийн мэргэжилтэн Б.Бат-Амгалан

Ажил үүргийн хуваарь: ОН-ийн өмчийн талаар баримтлах бодлогын чиглэлийг боловсруулж, ОН-ийн өмчит ААН байгууллагыг хувьчлах, хөрөнгийн санал боловсруулах

                                                                            Утас: 99286945, 96529666

                            Е-мэйл: b_mgl_n@yahoo.com

     Өрөөний № 205

Төсвийн мэргэжилтэн: Б.Санжсүрэн

Ажил үүргийн хуваарь: Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах, төлөвлөх, хуваарилах

      Утас: 98886633

                            Е-мэйл: Sanjkhuu_b@yahoo.com

     Өрөөний № 205

Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн: Т.Батзоригт

Ажил үүргийн хуваарь: Аймаг ОН-т авч хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, ХО-ын хуваарь гаргах, санхүүжилтийг олгох хуваарилах, ОНХСангийн хөрөнгийн санхүүжилтийг хуваарилах.

      Утас: 99008195

                                 Е-мэйл: Zorig_mgl88@yahoo.com

     Өрөөний № 205

 

Төрийн сангийн мэргэжилтэн: С.Амарзаяа

Ажил үүргийн хуваарь: Шүүх, цагдаа, прокурор,халамж, ХАА-н байгууллагуудыг сарын хуваарийн дагуу санхүүжүүлэх, шаардлагатай мөнгийг төв төрийн санд захиалах,  Төрийн сангийн нэгдсэн дансны өдөр тутмын төлбөр, тооцоог  тусгай  программ  хангамжаар хийж  баталгаажуулан Төв төрийн санд дамжуулах

Утас: 98114889

                               Е-мэйл: Amarzaya_zav@yahoo.com

Өрөөний № 203

Төрийн сангийн мэргэжилтэн: Д.Мөнхтуяа

Ажил үүргийн хуваарь: Орон нутгийн засаг захиргаа болон боловсрол, соёлын байгууллагуудын сарын хуваарийн дагуу санхүүжүүлэх, шаардлагатай мөнгий төв төрийн санд захиалах,  Төрийн сангийн нэгдсэн дансны өдөр тутмын төлбөр, тооцоог  тусгай  программ  хангамжаар хийж  баталгаажуулан Төв төрийн санд дамжуулах

Утас: 96960201

                           Е-мэйл: Muugii0216@yahoo.com

Өрөөний № 203

Төрийн сангийн мэргэжилтэн: Т.Номч

Ажил үүргийн хуваарь: Эрүүл мэндийн салбар, Нийгмийн даатгал, бусад байгууллагуудыг сарын хуваарийн дагуу санхүүжүүлэх, шаардлагатай мөнгийг төв төрийн санд захиалах,  Төрийн сангийн нэгдсэн дансны өдөр тутмын төлбөр, тооцоог  тусгай  программ  хангамжаар хийж  баталгаажуулан Төв төрийн санд дамжуулах

Утас: 93012713

                                 Е-мэйл: Michma_060808@yahoo.com

Өрөөний № 203

 

 

Мэдээ мэдээлэл